Gold Bau

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

İthalat işlemlerinin türleri; peşin ödeme, mal mukabil ödeme, tahsil ödeme, akreditifli ödeme olarak sıralanabilir.

Sektörümüz, oldukça kritik konularda hizmet verdiği için seçim yapmakta çok dikkatli olmak gerekir. Personellerinin uzmanlık alanları, nitelikleri, deneyimleri, organizasyon yapıları danışmanlık firmanızı seçerken sizi etkileyecek kriterler olmalıdır.

Yatım danışmanı, sizi yatırımınız için yasal mevzuatları ve idari süreçleri doğru bir şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Yeni ve etkili yatırım araçlarını takip ederek tüm güncellemeleri izler.

Yatırım teşvik belgesi, yatırımın teşvik edilmesi için sağlanan kolaylıkları kapsayan ve belirleyen belgedir. Bu belge vergi indirimi, sigorta prim desteği, işveren hissesi desteği, faiz desteği gibi destekleri içerisinde barındırabilir.  

Yetkilendirme Dilekçesi  

E- Tuys Taahhütnamesi  

Kullanıcı Yetkilendirme Formu  

Yetkilendirme Azilnamesi  

Yatırımın karakteristiğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde (2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ’de sıralanmıştır) başvuru esnasında taranarak sisteme yüklenmesi zorunlu belli evraklar;

– SGK borçsuzluk yazısı veya barkodlu e-borcu yoktur belgesi

– Kapasite raporu

– Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

– Vergi Levhası

– Ticaret Sicil Gazetesi

– İmza Sirküsü

– İthal veya Yerli alınacak Makine ve Teçhizatlara Ait Liste

Toplam 1 sayfa icerik arasından, 1. sayfa gösteriliyor.

Whatsapp